سرویس کفگیر و ملاقه تیردراپ می‌تواند همراه با طیف وسیعی از غذا‌های ایرانی و خارجی استفاده شود و شما را نسبت به سایر سرویس‌های سرو غذا بی‌نیاز سازد.