نقوش برجسته منتظم و ملایم روی بدنه سری رادیانس باعث ایجاد درخشش فوق العاده و حسی خوشایند هنگام لمس آن است.مجموعه رادیانس پر از نقش و در عین حال ساده و آرامش بخش است.