هماهنگ با ظروف هتلی 49 رویه آرایی هتلی 49 کواترو با طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب خود و با تکیه بر نهاییت سادگی و کارآمدی، انتخاب سنجیده مدیران هتل ها و رستورانهای لوکس می باشد.