با رنگ ها زندگی کنیم . آشپزخانه خود را به رنگین کمانی از رنگ ها تبدیل کنیم..
بانوهای خوش سلیقه ایرانی ، رنگ خود را انتخاب کنید !
درپوش های سیلیکونی پیاله در شش رنگ ، نارنج ، آسمان ، گیلاس ، آیس ، کاهو ، سفید